Asiguram permanent conformitatea produselor cu specificatiile clientilor, prin sistemul de management al calitatii implementat. Laboratorul uzinal de incercari chimice si fizico-mecanice acreditat, garanteaza valorile caracteristicilor produselor testate
Fabricam doar produse ecologice, asiguram protejarea mediului, sanatatea si securitatea in munca, prin sistemul de management de mediu implementat.
Datorita materiilor prime utilizate SC SPUMOTIM SA se afla sub incideta directivei SEVESO, incadrare <<risc minor>>